Tijdens de nieuwjaarsreceptie van W.I.K. op 4 januari 2017 is voor de zesde keer de WIK Werkbij-trofee uitgereikt. Ditmaal mocht Huub Heijmans de prijs in ontvangst nemen uit de handen van vice-voorzitter Johan van Herpen. De W.I.K. Werkbij is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging.

Huub is een man met een groot WIK-hart en zet zich met name in voor de jonge leden van de vereniging. Hij steekt veel energie in de ledenwerving en de organisatie rondom het opleidingsorkest. Tot vorig jaar kwam daar ook het WOU-orkest (Het Maasdonkse jeugdorkest) bij.

Hij is de Geffense kartrekker van het Maasdonkse solistenconcours waarvan de organisatie beurtelings door een van de drie kernen van de voormalige gemeente wordt verzorgd. Ook is hij de organisator van de jaarlijkse voorspeelavond. Kortom een onmisbare kracht binnen onze muziekvereniging die deze trofee dubbel en dwars verdiend!