Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Muziekvereniging Willen is Kunnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Muziekvereniging Willen is Kunnen geeft geen enkele garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites of het niet functioneren van diensten welke worden aangeboden via hun internetsites.

Muziekvereniging Willen is Kunnen en de aangestelde webmaster kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of gegevens hiervan, óf met de tijdelijke onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen. Tevens kan onze vereniging of de door de vereniging aangestelde webmaster niet aansprakelijk gesteld worden voor het oneigenlijk gebruik of publicatie van artikelen of foto´s van deze website in publicaties bij derden.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.