De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciele prive-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van muziekvereniging Willen is Kunnen uit Geffen.

Het is ondoenlijk om alle mensen, die voor de camera van onze fotograaf komen, toestemming te vragen de foto(‘s) te mogen gebruiken op website, Facebook, mailings en affiches. Mocht iemand om privacy redenen bezwaar hebben tegen het plaatsen of gebruik van één of meerdere foto’s, dan kunnen zij contact opnemen via ons secretariaat (info@wikgeffen.nl) onder vermelding van de betreffende foto(s). Deze foto(s) zal(zullen) dan onmiddellijk worden verwijderd. Foto’s zullen onder geen enkele voorwaarden aan derden worden verstrekt.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.