AFSCHEID DOCENT RUDY
Op zaterdag 16 februari hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van onze
slagwerkdocent Rudy Geurts – van Kessel. Gedurende bijna 7 jaren gaf Rudy les aan
onze leerlingen Slagwerk. Onze jongste tamboertjes schonken Rudy een fraai kunstwerkje.
Wij bedanken Rudy voor zijn inzet en wensen zijn opvolger Stan Smits veel succes!

CARNAVALSOPTOCHT
Op zondag 10 februari zette ”Willen Is Kunnen” weer haar beste beentje voor in de grote
Rottenrijkse Carnavalsoptocht. Onze muzikanten stonden er weer bijzonder fleurig op!
Het was weer één grote ”Willen Is Kunnen”-promotietour. Maninka en Ilse bedankt voor
het oppimpen van de clownspakken en Henk met zijn Slagwerkgroep voor het letterlijk
trekken van de kar!

MINI-CONCERT
Op zondag 17 februari was er in De Koppellinck een zeer geslaagd Mini-Concert,
georganiseerd door de Werkgroep Ledenwerving, onder de bezielende leiding van
Johan, Huub, Chrisjan en Theo. De sfeer tijdens het Mini-Concert was uitstekend en
de opkomst overtrof mijn stoutste verwachtingen. Om 13 uur togen veel potentiele leden
met een goed gevulde W.I.K. goodiebag; chapeau voor de organiserende Werkgroep!

AFSCHEID DIRIGENT ROBBERT VOS
Na bijna 8 jaar gaat onze bevlogen dirigent Robbert Vos ons straks helaas verlaten.
Gelukkig heeft hij zijn aanstaande vertrek tijdig gecommuniceerd, zodat wij goed in zijn
opvolging kunnen voorzien. Ons Donateursconcert op zaterdag 6 april wordt Robbert ’s
allerlaatste uitvoering met ”zijn” Fanfareorkest. Wij nemen op gepaste wijze afscheid van
Robbert Vos, aan wie ”Willen Is Kunnen” veel te danken heeft.

DONATEURSCONCERT 6 APRIL 2013
Op zaterdagavond is heel Geffen welkom op ons jaarlijks Donateursconcert.
Alle geledingen zullen dan weer hun beste beentje voor zetten. Ook zullen wij enkele
jubilarissen huldigen en … op gepaste wijze afscheid nemen van onze Fanfaredirigent
Robbert Vos. Ik hoop u op zaterdagavond 6 april ook in ”De Koppellinck” te zien!

Charles van Herpen
voorzitter