Tijdens de nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging W.I.K. op 6 januari 2016 is voor de vijfde keer de WIK Werkbij-trofee uitgereikt. Ditmaal mocht vice-voorzitter Johan van Herpen de prijs in ontvangst nemen uit de handen van voorzitter Charles van Herpen. Hij kreeg, zeer terecht, luid applaus van alle aanwezigen. De W.I.K. Werkbij is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging. Johan heeft deze blijk van waardering meer dan verdiend. Als bestuurslid is hij zeer betrokken bij alle activiteiten van WIK. Er is bijna geen werkgroep of project te bedenken waar hij niet zijn steentje aan bijdraagt. Johan was het afgelopen jaar een van de kartrekkers van ‘Geffen meets Groot Oss’ en de clubactie van de Rabobank. Ook is hij al jaren een van de organisatoren van het ‘Effe noar Geffe’ terras. Het afgelopen jaar heeft hij tijdelijk veel extra bestuurstaken op zich genomen. Met zijn enthousiasme is Johan een enorme stimulans voor W.I.K. en haar leden. Hij maakt zich sterk voor de toekomst van de vereniging op het gebied van ledenwerving, huisvesting en financiën. Wij feliciteren Johan van harte en zijn er trots op om zo’n betrokken vice-voorzitter in ons midden te hebben!

Johan van Herpen W.I.K. Werkbij 2015Johan van Herpen tijdens een serenade