Beste leden, ereleden en ouders,

Door middel van deze brief maakt het Bestuur van muziekvereniging W.I.K. bekend dat het op maandag 16 december 2013 een extra Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) organiseert in M.F.C. De Koppellinck. Deze extra ledenvergadering is onder andere nodig om een nieuwe secretaris te kunnen benoemen.
Gelieve deze avond van 20.00 tot 21.30 uur vrij te houden om mee te komen praten over de toekomst van onze muziekvereniging.

Op de agenda prijken in elk geval de volgende punten:

1. Toelichting op de financiën van onze vereniging, presentatie begroting 2013
2. Afscheid Berghit van Schijndel als secretaris en benoemen plaatsvervangster; het verheugt ons jullie te kunnen mededelen dat Erna Schellings – Heijmans bereid is de vacature van secretaris in te vullen.
3. De organisatiestructuur van onze vereniging (organogram), benoemen commissarissen
4. Jaaragenda 2014, concept Dagelijks Bestuur ter bespreking

Binnenkort ontvangen jullie de officiële uitnodiging voor deze extra ledenvergadering. Mochten er leden zijn die extra punten aan de agenda toe willen voegen, dan kan dit uiteraard.
Tot en met 6 december per e-mail bij ondergetekende: charlesvanherpen@home.nl of telefonisch 073 – 532 4628 b.g.g. 06 – 5391 6725.

Wij van het Bestuur rekenen straks weer op ieders aanwezigheid en opbouwende inbreng!

Met muzikale groet,

Charles van Herpen,
voorzitter

P.S. Uiteraard komt de repetitie van de Slagwerkgroep op maandagavond 16 december te vervallen.