erelid theo prinssenOp zondag 24 november brachten muzikanten en majorettes van ”Willen Is Kunnen” een serenade aan onze markante dorpsgenoot Theo Prinsen Sr. in verband met zijn 50-jarig jubileum aks dirigent bij de parochie. Onze muzikanten arriveerden mooi op tijd (de drukbezochte, feestelijke dienst met mooie woorden vanuit de parochie en een onderscheiding van Algemene Verdienste, uitgereikt door Burgemeester Augesteijn, was juist afgelopen), Pastoor van Dijk opende persoonlijke de kerkdeuren en toen ..… ging het even mis, omdat een overijverige acoliet een slinger gaf aan de bel, ten teken dat de eucharistieviering geëindigd was. Gevolg: de kerk stroomde leeg en muzikanten, majorettes en de voorzitter raakten even het spoor bijster. Gelukkig scheen buiten het zonnetje en vond op het kerkplein alsnog een mooie serenade plaats voor gouden jubilaris Theo én Marietje
van Rosmalen, die dezelfde dag haar diamanten koorjubileum (60 jaar lid!) vierde.

Namens alle leden van ”Willen Is Kunnen” is er bij feestelijke gelegenheden altijd een kort woordje van de voorzitter of diens plaatsvervanger. Omdat de serenade onverwacht op het kerkplein plaats vond, is die achterwege gebleven. Daarom langs deze weg alsnog: ”Theo, van harte proficiat met jouw jubileum als dirigent bij de parochie. Ruim 50 jaar geleden stond jij ook aan de wieg van de mooiste vereniging van Geffen. Door al jouw verdiensten voor de club ga jij als erelid van ”Willen Is Kunnen” door het leven. Wij gaven graag gehoor aan het verzoek van jouw kinderen om jou bij jouw gouden jubileum als dirigent van de parochie een serenade te brengen. Theo, jij bent, samen met vriendin Joke, een graag geziene gast bij onze concerten en andere activiteiten.

Wij hopen jullie daar in de toekomst nog vaak te ontmoeten.”