DONATEURSCONCERT
Op zaterdagavond 6 april was het gezellig druk in De Koppellinck op ons jaarlijks Donateursconcert.
Alle geledingen zetten hun beste beentje voor; vooral het samenspel van onze tamboers met hun
nieuwste aanwas vond ik een toppertje! De jubilarissen Jan-Willen van Druenen (40 jaar!),
Ilse van Boekel, Leo Brands en Bart van Dinther (allen 25 jaar!) werden in de bloemetjes gezet en
bewierookt voor hun jarenlange inzet voor ”de WIK”. Drie Majorettes, Richelle vd Hurk, Kim Reuvers
en Jolien Coppens kregen een speldje + oorkonde vanwege hun 10-jarig lidmaatschap. Lisa Coppens
werd apart gehuldigd vanwege 15 jaar lidmaatschap als majorette (toen) en instructrice (nu). Tenslotte
namen wij op zeer verrassende wijze afscheid van onze bevlogen fanfaredirigent Robbert Vos uit Oss.
Op deze site staan inmiddels prachtige foto’s van de avond, gemaakt door Leny en Dany.

MAASLAND CUP TAMBOERS
Op zondag 7 april haalde ons tamboerkorps de prachtige score van 81 ½ punt op het concours in
MFC ”Onder de Plag” te Demen. Ik wil Gerdiene en ”haar mannen” onder leiding van instructeur
Chiel Zomer namens het hele Bestuur van harte feliciteren met dit fraaie resultaat!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op woensdag 24 april is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ik hoop jullie dan allemaal teontmoeten in de Piazza van M.F.C. De Koppellinck. Meebeslissen over de toekomst van de mooiste

vereniging in Geffen; wie wil dat nou niet? Op de agenda prijkt o.a. mijn eventuele herverkiezing.

Met het aantreden van Annika en Johan, nu precies een jaar geleden, heeft het Dagelijks Bestuur
ontzettend veel meer kwaliteit en body gekregen. En als straks ook nog Dim van de Put gekozen
wordt tot penningmeester en het Algemeen Bestuur met nieuwe commissarissen wordt aangevuld,
dan kan er verder worden gebouwd aan de toekomst van ”Willen Is Kunnen”.

De toekomst van ”Willen Is Kunnen” ziet er, terwijl het tij voor muziekverenigingen in het algemeen
tegen zit, rooskleurig uit. Als het mij gegund is, zet ik mij graag voor een tweede periode van 3 jaren
in als voorzitter van de mooiste vereniging van Geffen.

Charles van Herpen
voorzitter

donateursconcert50