Tijdens het donateursconcert op 6 april nam onze dirigent na bijna 8 jaar afscheid van onze vereniging. Op maandag 8 mei stond er een prachtig artikel in het Brabants Dagblad.

artikel bd robbert afscheid