Bernard Schuurmans

In memoriam: Bernard Schuurmans

Jarenlang klonk de grote trom van W.I.K. uit zijn handen..

Afgelopen zaterdag is ons erelid Bernard Schuurmans op 82-jarige leeftijd overleden.
Bernard was één van de ‘founding fathers’ van muziekvereniging W.I.K. en bleef tot zijn overlijden zeer betrokken. Vooral bij ‘zijn’ slagwerkgroep. Hij was er bij toen deze bijna 60 jaar geleden het levenslicht zag. Hij ging er altijd prat op dat dit onderdeel net iets ouder was dan het fanfareorkest.

Decennia lang was Bernard zeer actief voor de vereniging. Als muzikant, maar ook als vrijwilliger met allerlei hand- en spandiensten. Zo maakte hij er een sport van om bij de jaarlijkse donateursactie de meeste kaarten te verkopen. Voor de jeugdleden was hij een grote stimulans. Met zijn enthousiasme en soms gezonde kritiek heeft hij de vereniging mede gevormd tot wat het nu is.

Voor zijn jarenlange inzet brachten wij hem op zijn 80ste verjaardag een verrassingsserenade en begin 2019 werd hij tot erelid benoemd.

In maart 2020, toen hij net naar de Heegt was verhuisd, kreeg hij op afstand een serenade van een klein groepje muzikanten (i.v.m. de coronamaatregelen) en op 6 juli 2020 nogmaals van ‘zijn’ slagwerkgroep. Hij genoot met volle teugen!

We zijn Bernard ontzettend dankbaar voor zijn tomeloze inzet en fanatieke support. Zijn familie en allen die hem lief hadden wensen wij veel sterkte. Aanstaande donderdag zullen we, rekeninghoudend met de coronamaatregelen, afscheid van Bernard nemen op een manier die hij zeker heeft verdiend.

Bestuur en leden
Muziekvereniging Willen Is Kunnen