In Memoriam: Wim Romme

Vanmorgen bereikte ons het droevige bericht dat Wim Romme is overleden. Hij mocht slechts 45 jaar worden. Met pijn in ons hart moeten wij afscheid nemen van onze vaandeldrager. Wij herinneren Wim als een trouw lid van de vereniging, iemand waar je altijd op kon rekenen. Tijdens de straatoptredens droeg hij het vaandel met trots en daarnaast was hij er altijd wanneer er extra handjes nodig waren.

Jarenlang was hij erg betrokken bij de vereniging en tevens een graag geziene gast. Wim was een trouw supporter bij optredens en bezocht regelmatig de repetities of kwam even gezellig buurten. Dit bleef hij tot in de laatste maanden doen. Met zijn rustige persoonlijkheid bleef hij het liefst op de achtergrond. Toch kende Wim iedereen en iedereen kende Wim.

Toen hij bijna vijf jaar geleden te horen kreeg dat hij een ongeneeslijk ziek was gaf Wim niet op. Hij bleef standvastig zijn vaandel eren en waar hij nog kon onze vereniging dienen. We zullen Wim dan ook niet alleen missen als medelid, maar vooral als vriend.

Lieve Wim, bedankt voor alles wat je voor onze vereniging betekend hebt. We zullen je met trots een laatste muzikale groet brengen. Wij wensen zijn ouders, broers, zus, schoonzus, neefje en nichtjes en iedereen die Wim nabij stond heel veel sterkte toe!

Gecondoleerd namens alle leden en bestuur van muziekvereniging W.I.K. Geffen.