Terugblik op het Kerstbenefietconcert

Wat een geweldige muzikale avond en wat een prachtige lichtshow de 18e december 2016. Trots op alles en iedereen die deze avond in Geffens oudste gebouw en monument heeft mogelijk maakt, bedankt! Chapeau! Het doel is bereikt!

Heel veel muzikale complimenten mochten wij ontvangen van de bezoekers en velen waren verrast door de gratis extra lekkere hapjes van Restaurant:” Zin in Geffen” en de prachtige lichtshow door RPL (www.rplverhuur.nl). Veel tips en ervaringen kregen wij door deze organisatie. Tips en draaiboeken die bij een volgend evenement kunnen worden gebruikt om de organisatie nog beter te maken. Een evenement zoals dit financieel sluitend maken is zeker niet vanzelfsprekend, daar heb je een echt bruisende gemeenschap voor nodig!

Daarom is het financieel ook een fantastische avond geworden, ruim 4000 Euro resultaat, rechtstreeks bestemd voor de restauratie van de Toren. Wij hebben tevens nog eens laten zien dat ons kerkgebouw inzetbaar is voor veel openbare evenementen en zullen u daarover ook op niet al te lange termijn nader berichten.
Het bereikte resultaat is ontstaan mede doordat veel leveranciers van materialen en goederen deze uiteindelijk als sponsoring, dus gratis of voor een lagere prijs, hebben bijgedragen. Ook de vele vrijwilligers en zeker niet te vergeten de gratis uitvoering door de meer dan honderd artiesten zijn belangrijke pijlers onder het resultaat.

De solisten: Arnout van Erp, Miep Hofmans en Antonie Brands, Fanfare W.I.K., Koor Expreszo, Koor Passe Partout en de band 4the Girls & Friends hartelijk bedankt!
Sponsoring en vrijwillige steun lijkt zo vanzelfsprekend, maar wij weten dat er uiteindelijk ook een verdien model moet zijn en motivatie om sponsoring te borgen voor de toekomst. Deze borging geven wij met zijn allen om juist bij onze sponsoren zaken of inkopen te doen.

Onze kaart verkoop via JUMBO, Bosch-van Erp en Wilma’s Kadoshop-Slijterij, bracht ruim 2500 Euro op, zonder tegenprestatie, de prachtige door Creativos ontworpen en door Wihabo bedrukte folders werden door deze bedrijven gesponsord. Ook de Dorpsraad Geffen, de Parochie, de tenten bouwers, de Toiletwagen leveranciers, Hanex en Betsie’s kledingverhuur zijn wij dank verschuldigd voor de bijdragen die zij hebben geleverd aan het bereiken van ons doel.

Een organisatie team van jong en oud, een gezonde mix uit alle geledingen van de Geffense gemeenschap, een “broederschap” die inspirerend en motiverend werkt en enthousiasmeert, is zeker een belangrijke ondersteuning geweest.

Hartelijk bedankt namens het organiserende comité en de restauratie commissie,
Harry Peters

De foto’s van deze prachtige avond volgen zo snel mogelijk!

Huub Heijmans WIK Werkbij van 2016

Huub Heijmans W.I.K. Werkbij 2016

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van W.I.K. op 4 januari 2017 is voor de zesde keer de WIK Werkbij-trofee uitgereikt. Ditmaal mocht Huub Heijmans de prijs in ontvangst nemen uit de handen van vice-voorzitter Johan van Herpen. De W.I.K. Werkbij is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging.

Huub is een man met een groot WIK-hart en zet zich met name in voor de jonge leden van de vereniging. Hij steekt veel energie in de ledenwerving en de organisatie rondom het opleidingsorkest. Tot vorig jaar kwam daar ook het WOU-orkest (Het Maasdonkse jeugdorkest) bij.

Hij is de Geffense kartrekker van het Maasdonkse solistenconcours waarvan de organisatie beurtelings door een van de drie kernen van de voormalige gemeente wordt verzorgd. Ook is hij de organisator van de jaarlijkse voorspeelavond. Kortom een onmisbare kracht binnen onze muziekvereniging die deze trofee dubbel en dwars verdiend!