Extra ledenvergadering

Beste leden, ereleden en ouders,

Door middel van deze brief maakt het Bestuur van muziekvereniging W.I.K. bekend dat het op maandag 16 december 2013 een extra Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) organiseert in M.F.C. De Koppellinck. Deze extra ledenvergadering is onder andere nodig om een nieuwe secretaris te kunnen benoemen.
Gelieve deze avond van 20.00 tot 21.30 uur vrij te houden om mee te komen praten over de toekomst van onze muziekvereniging.

Op de agenda prijken in elk geval de volgende punten:

1. Toelichting op de financiën van onze vereniging, presentatie begroting 2013
2. Afscheid Berghit van Schijndel als secretaris en benoemen plaatsvervangster; het verheugt ons jullie te kunnen mededelen dat Erna Schellings – Heijmans bereid is de vacature van secretaris in te vullen.
3. De organisatiestructuur van onze vereniging (organogram), benoemen commissarissen
4. Jaaragenda 2014, concept Dagelijks Bestuur ter bespreking

Binnenkort ontvangen jullie de officiële uitnodiging voor deze extra ledenvergadering. Mochten er leden zijn die extra punten aan de agenda toe willen voegen, dan kan dit uiteraard.
Tot en met 6 december per e-mail bij ondergetekende: charlesvanherpen@home.nl of telefonisch 073 – 532 4628 b.g.g. 06 – 5391 6725.

Wij van het Bestuur rekenen straks weer op ieders aanwezigheid en opbouwende inbreng!

Met muzikale groet,

Charles van Herpen,
voorzitter

P.S. Uiteraard komt de repetitie van de Slagwerkgroep op maandagavond 16 december te vervallen.

Serenade erelid Theo Prinssen

erelid theo prinssenOp zondag 24 november brachten muzikanten en majorettes van ”Willen Is Kunnen” een serenade aan onze markante dorpsgenoot Theo Prinsen Sr. in verband met zijn 50-jarig jubileum aks dirigent bij de parochie. Onze muzikanten arriveerden mooi op tijd (de drukbezochte, feestelijke dienst met mooie woorden vanuit de parochie en een onderscheiding van Algemene Verdienste, uitgereikt door Burgemeester Augesteijn, was juist afgelopen), Pastoor van Dijk opende persoonlijke de kerkdeuren en toen ..… ging het even mis, omdat een overijverige acoliet een slinger gaf aan de bel, ten teken dat de eucharistieviering geëindigd was. Gevolg: de kerk stroomde leeg en muzikanten, majorettes en de voorzitter raakten even het spoor bijster. Gelukkig scheen buiten het zonnetje en vond op het kerkplein alsnog een mooie serenade plaats voor gouden jubilaris Theo én Marietje
van Rosmalen, die dezelfde dag haar diamanten koorjubileum (60 jaar lid!) vierde.

Namens alle leden van ”Willen Is Kunnen” is er bij feestelijke gelegenheden altijd een kort woordje van de voorzitter of diens plaatsvervanger. Omdat de serenade onverwacht op het kerkplein plaats vond, is die achterwege gebleven. Daarom langs deze weg alsnog: ”Theo, van harte proficiat met jouw jubileum als dirigent bij de parochie. Ruim 50 jaar geleden stond jij ook aan de wieg van de mooiste vereniging van Geffen. Door al jouw verdiensten voor de club ga jij als erelid van ”Willen Is Kunnen” door het leven. Wij gaven graag gehoor aan het verzoek van jouw kinderen om jou bij jouw gouden jubileum als dirigent van de parochie een serenade te brengen. Theo, jij bent, samen met vriendin Joke, een graag geziene gast bij onze concerten en andere activiteiten.

Wij hopen jullie daar in de toekomst nog vaak te ontmoeten.”

Sinterklaas feestelijk ingehaald

Op zaterdag 17 november kwam de Sint aan in Geffen. Sinterklaas heeft een mooie route afgelegd door het dorp. De majorettes liepen voorop, begeleid door enkele pieten die aan het jongleren waren met de baton. Gelukkig kunnen de majorettes van de WIK dit véél beter. Dus Pieten, komend jaar in Spanje nog maar eens goed oefenen.

De WIK zorgde voor de muziekbegeleiding en bracht er de sfeer weer goed in. De zwarte Pieten liepen kriskras door de optocht om de kinderen te verblijden met snoepgoed. De wat oudere Piet die met een rollator liep kon het nog goed bijbenen! Langs de route stonden vele kinderen met hun ouders , opa’s en oma’s. Deze sloten de rij om de weg te volgen naar het Dorpsplein.

sinterklaas81

Lees meer →

Vandaag vogelvoeractie

Vandaag komt muziekvereniging W.I.K. langs de deuren voor onze jaarlijkse Vogelvoeractie.

Zoals het Brabants Dagblad vermeldde, we hebben hiervoor een vergunning gekregen van gemeente Maasdonk.

We hopen u vandaag te zien!

Net zoals de winter, staat ook de jaarlijkse vogelvoeractie van muziekvereniging W.I.K. weer voor de deur. Op zaterdag 16 november gaan we in kleine groepjes langs de deuren van Geffen om vogelvoerpakketten te verkopen. De vogelvoederactie is een actie door de jeugd, maar ook zeker voor de jeugd want dit jaar gaan we van de opbrengst opnieuw een jeugduitje organiseren. Als het weer net zo’n strenge winter wordt als vorig jaar, zijn een paar extra voedselpakketten voor de vogeltjes nooit weg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nieuws uit het bestuur november 2013

NIEUWE DIRIGENT
In de persoon van Mark van Mil (31) uit ’s-Hertogenbosch heeft onze vereniging een waardige opvolger voor Robbert Vos bij de Fanfare kunnen benoemen. De sollicitatiecommissie onder de bezielende leiding van onze vicevoorzitter Johan heeft Mark van Mil uitgeselecteerd uit liefst 32 sollicitanten. Tijdens Effe Noar Geffe heeft Geffen voor het eerst kennis kunnen maken met de nieuwe dirigent.

open lucht mis 2013 002Mark van Mill in actie tijdens Openluchtmis EFFE NOAR GEFFE

Mark van Mil heeft ruime ervaring opgedaan in de wereld van de blaasmuziek. Als dirigent is hij verbonden geweest aan zowel harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands op verschillende niveaus. Hij is bijvoorbeeld dirigent van fanfare OBK Drieburgen en harmonie St. Caecilia Made. In het verleden speelde hij als trompettist bij het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en Harmonie Sint Michael van Thorn. Zijn doel bij iedere vereniging is om op een gedreven, bevlogen en boeiende manier te groeien, zowel muzikaal als sociaal. Met zijn enthousiasme hebben wij de juiste muzikaal leider voor W.I.K. gevonden.

MAASLANDCUP
Ons Fanfareorkest haalde op zondag 10 november een mooie derde prijs tijdens de regionale strijd om de felbegeerde Maaslandcup in Herpen. Met een puntentotaal van maar liefst 81 punten mogen we erg trots zijn op het behaalde resultaat.

Dit jaar werd ook voor het eerste een publieksprijs uitgereikt. Het publiek bepaalde bij een extra te spelen stuk welk orkest ze het best vonden. Daarbij werden we tweede! We speelden het stuk
‘Abba Wonna Dance’, gearrangeerd door de bekende plaatselijke musicus Rob van Reijmersdal.

Als Bestuur zijn wij natuurlijk beretrots op de puike prestaties van ons fanfareorkest en onze dirigent!

Charles van Herpen
voorzitter