Nieuws uit het bestuur april 2013

DONATEURSCONCERT
Op zaterdagavond 6 april was het gezellig druk in De Koppellinck op ons jaarlijks Donateursconcert.
Alle geledingen zetten hun beste beentje voor; vooral het samenspel van onze tamboers met hun
nieuwste aanwas vond ik een toppertje! De jubilarissen Jan-Willen van Druenen (40 jaar!),
Ilse van Boekel, Leo Brands en Bart van Dinther (allen 25 jaar!) werden in de bloemetjes gezet en
bewierookt voor hun jarenlange inzet voor ”de WIK”. Drie Majorettes, Richelle vd Hurk, Kim Reuvers
en Jolien Coppens kregen een speldje + oorkonde vanwege hun 10-jarig lidmaatschap. Lisa Coppens
werd apart gehuldigd vanwege 15 jaar lidmaatschap als majorette (toen) en instructrice (nu). Tenslotte
namen wij op zeer verrassende wijze afscheid van onze bevlogen fanfaredirigent Robbert Vos uit Oss.
Op deze site staan inmiddels prachtige foto’s van de avond, gemaakt door Leny en Dany.

MAASLAND CUP TAMBOERS
Op zondag 7 april haalde ons tamboerkorps de prachtige score van 81 ½ punt op het concours in
MFC ”Onder de Plag” te Demen. Ik wil Gerdiene en ”haar mannen” onder leiding van instructeur
Chiel Zomer namens het hele Bestuur van harte feliciteren met dit fraaie resultaat!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op woensdag 24 april is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ik hoop jullie dan allemaal teontmoeten in de Piazza van M.F.C. De Koppellinck. Meebeslissen over de toekomst van de mooiste

vereniging in Geffen; wie wil dat nou niet? Op de agenda prijkt o.a. mijn eventuele herverkiezing.

Met het aantreden van Annika en Johan, nu precies een jaar geleden, heeft het Dagelijks Bestuur
ontzettend veel meer kwaliteit en body gekregen. En als straks ook nog Dim van de Put gekozen
wordt tot penningmeester en het Algemeen Bestuur met nieuwe commissarissen wordt aangevuld,
dan kan er verder worden gebouwd aan de toekomst van ”Willen Is Kunnen”.

De toekomst van ”Willen Is Kunnen” ziet er, terwijl het tij voor muziekverenigingen in het algemeen
tegen zit, rooskleurig uit. Als het mij gegund is, zet ik mij graag voor een tweede periode van 3 jaren
in als voorzitter van de mooiste vereniging van Geffen.

Charles van Herpen
voorzitter

donateursconcert50

Algemene ledenvergadering

Op woensdagavond 24 april is er weer de algemene ledenvergadering.

Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee voor iedereen en om exact 19.30 uur is er een interessante voordracht van de heer Cees Hazenberg uit Oss over “Het Mysterie van het Koper”.

Na afloop van de lezing start direct de Algemene Ledenvergadering.

AGENDA 

1.  Opening
Welkom, presentielijst, inleiding en vaststellen agenda.

2.  Vaststelling verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering: 25-04-2012 (BvS)

3.  Mededelingen en ingekomen stukken
a) Verslag van overleg met de Gemeente Maasdonk o.a. over huurprijzen.
b) Eerste resultaten enquête.

4.  Vaststellen jaarverslag 2012 (BvS)

5.  Vaststellen jaarrekening 2012 (JvH)
Verslag kascommissie 2012, dechargeren Bestuur voor gevoerd financieel beleid.
Wnd. penningmeester zal tevens verslag doen over afwikkeling Stichting ”WIK 50”.
Financiële acties.

KORTE PAUZE

6.  Evaluatie functioneren diverse geledingen
Fanfare, Slagwerkgroep, Majorettes, Studieorkest en Pompzwengels

7.    Belangrijke informatie vanuit de commissies
Evenementencommissie, Activiteitencommissie, Ledenwervingscommissie Uniformen/Instrumentencommissie, Public Relations & Muziekcommissie

8.  Bestuursverkiezing
– Volgens rooster van aftreden: voorzitter Charles van Herpen
(Charles is eind september 2010 gestart als opvolger van Mark van Schijndel, Charles is al na 2½ jaar verkiesbaar, omdat hij het langst zittende DB-lid is).
Charles stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn.
– Daarnaast stelt het Bestuur voor de heer Dim van de Put aan te stellen als vijfde Dagelijks Bestuurslid. Gezien zijn ruime ervaring met financiën wil het Bestuur hem aanstellen als nieuwe penningmeester.
– Daarnaast stelt het Bestuur voor om Ricardo Caspers (Pompzwengels) en Lisa Coppens (Majorettes) aan het Algemeen Bestuur toe te voegen als Bestuurslid vanuit hun geledingen.

Mochten andere leden zich kandidaat willen stellen, dan kan dit tot uiterlijk
woensdag 17 april 20.00 uur bij Berghit van Schijndel, secretaris van het Bestuur: muziekverenigingwik@live.nl
(Een voordracht kan plaats vinden als 10 leden de kandidatuur ondersteunen.)

9.  Rondvraag
Het bestuur verzoekt leden om in de Ledenvergadering te behandelen punten woensdag 17 april 20.00 uur te mailen naar de secretaris van het Bestuur: muziekverenigingwik@live.nl

Vragen, die later binnenkomen, kunnen mogelijk niet meer tijdens de Algemene Ledenvergadering worden beantwoord.

10. Sluiting

Mooie prestatie op Maaslandcup

De slagwerkgroep heeft zondag 7 april meegedaan aan de Maaslandcup die dit jaar in Demen werd gehouden. Studieorkesten, slagwerkgroepen en majorettes uit de hele regio traden op voor een deskundige jury. De Maaslandcup voor fanfares en harmonieën volgt in het najaar.

Hoewel de 1e prijs deze keer niet mee naar huis ging, hebben onze slagwerkers toch een mooie prestatie geleverd. Er werd een 81,5 punt behaald met de muziekstukken ‘Party Nuts’ en Zumo de Naranga’.

Van harte proficiat!

d-concert 6-4-2013 2

Laatste concert W.I.K. met Robbert Vos eindigt in sprookje

Op zaterdag 6 april gaf muziekvereniging Willen Is Kunnen haar jaarlijkse donateursconcert, dit keer met het thema ‘sprookjes’. Het was tevens het laatste concert van het fanfareorkest met dirigent Robbert Vos.

De fanfare, slagwerkgroep, majorettes en studieorkest zorgden in het Geffense multifunctioneel centrum De Koppellinck voor een spetterend programma. De fanfare nam de bezoekers mee naar de wondere wereld van Gullivers Travels, de majorettes brachten Mary Poppins tot leven en de slagwerkgroep zette de zaal op zijn kop met de WIK-samba. Ook werden andere Efteling- en Disneysprookjes met dans en muziek vertolkt. In de pauze verraste blaaskapel de Pompzwengels de aanwezigen met een kort spontaan optreden. De ‘piazza’ was sfeervol aangekleed in het thema van deze muzikale avond en was goed gevuld met publiek.

Dit concert was tevens de laatste voor dirigent Robbert Vos. Na bijna 8 mooie jaren nam hij op een sprookjesachtige manier afscheid van de fanfare. Voordat het laatste muziekstuk werd ingezet hield voorzitter Charles van Herpen een lovend praatje over de dirigent wat door de fanfare leden onderstreept werd met een ‘Zunne goeie hebben wij nog niet gehad’. Uit het niets kwam daar ook nog even Drieka (bekend van de Toapen/ Recht vur zunne Roap) tussendoor met enkele leuke anekdotes. Tijdens het allerlaatste muziekstuk gaf Robbert alle fanfareleden persoonlijk een hand als dank voor de mooie samenwerking. En zo eindigde het sprookje W.I.K. met Robbert Vos….

Er werden ook een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Richelle van de Hurk, Kim Reuvers, Jolien Coppens werden gehuldigd voor een 10 jarige lidmaatschap bij de majorettes en Lisa Coppens vierde haar 15-jarige jubileum. Leo Brands en Bart van Dinther van de slagwerkgroep en Ilse Brands- van Boekel van de fanfare kregen een oorkonde met speldje voor hun 25 jarig lidmaatschap. Jan Willem van Druenen werd in het zonnetje gezet omdat hij al 40-jaar lid is van W.I.K.. Gefeliciteerd aan alle jubilarissen!

Tot slot nog een leuke verrassing! Stichting Vrienden van W.I.K. (opgericht t.b.v. het instrumentarium van de vereniging) bood 2 bastuba’s aan. Deze kostbare instrumenten stonden al geruime tijd op het verlanglijstje en W.I.K. is erg dankbaar dat dit mogelijk is gemaakt door de jaarlijkse steun van vele Geffenaren. Hartelijk bedankt!

d-concert 6-4-2013