Nieuws uit het bestuur april 2013

DONATEURSCONCERT
Op zaterdagavond 6 april was het gezellig druk in De Koppellinck op ons jaarlijks Donateursconcert.
Alle geledingen zetten hun beste beentje voor; vooral het samenspel van onze tamboers met hun
nieuwste aanwas vond ik een toppertje! De jubilarissen Jan-Willen van Druenen (40 jaar!),
Ilse van Boekel, Leo Brands en Bart van Dinther (allen 25 jaar!) werden in de bloemetjes gezet en
bewierookt voor hun jarenlange inzet voor ”de WIK”. Drie Majorettes, Richelle vd Hurk, Kim Reuvers
en Jolien Coppens kregen een speldje + oorkonde vanwege hun 10-jarig lidmaatschap. Lisa Coppens
werd apart gehuldigd vanwege 15 jaar lidmaatschap als majorette (toen) en instructrice (nu). Tenslotte
namen wij op zeer verrassende wijze afscheid van onze bevlogen fanfaredirigent Robbert Vos uit Oss.
Op deze site staan inmiddels prachtige foto’s van de avond, gemaakt door Leny en Dany.

MAASLAND CUP TAMBOERS
Op zondag 7 april haalde ons tamboerkorps de prachtige score van 81 ½ punt op het concours in
MFC ”Onder de Plag” te Demen. Ik wil Gerdiene en ”haar mannen” onder leiding van instructeur
Chiel Zomer namens het hele Bestuur van harte feliciteren met dit fraaie resultaat!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op woensdag 24 april is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ik hoop jullie dan allemaal teontmoeten in de Piazza van M.F.C. De Koppellinck. Meebeslissen over de toekomst van de mooiste

vereniging in Geffen; wie wil dat nou niet? Op de agenda prijkt o.a. mijn eventuele herverkiezing.

Met het aantreden van Annika en Johan, nu precies een jaar geleden, heeft het Dagelijks Bestuur
ontzettend veel meer kwaliteit en body gekregen. En als straks ook nog Dim van de Put gekozen
wordt tot penningmeester en het Algemeen Bestuur met nieuwe commissarissen wordt aangevuld,
dan kan er verder worden gebouwd aan de toekomst van ”Willen Is Kunnen”.

De toekomst van ”Willen Is Kunnen” ziet er, terwijl het tij voor muziekverenigingen in het algemeen
tegen zit, rooskleurig uit. Als het mij gegund is, zet ik mij graag voor een tweede periode van 3 jaren
in als voorzitter van de mooiste vereniging van Geffen.

Charles van Herpen
voorzitter

donateursconcert50

Nieuws uit het bestuur februari 2013

AFSCHEID DOCENT RUDY
Op zaterdag 16 februari hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van onze
slagwerkdocent Rudy Geurts – van Kessel. Gedurende bijna 7 jaren gaf Rudy les aan
onze leerlingen Slagwerk. Onze jongste tamboertjes schonken Rudy een fraai kunstwerkje.
Wij bedanken Rudy voor zijn inzet en wensen zijn opvolger Stan Smits veel succes!

CARNAVALSOPTOCHT
Op zondag 10 februari zette ”Willen Is Kunnen” weer haar beste beentje voor in de grote
Rottenrijkse Carnavalsoptocht. Onze muzikanten stonden er weer bijzonder fleurig op!
Het was weer één grote ”Willen Is Kunnen”-promotietour. Maninka en Ilse bedankt voor
het oppimpen van de clownspakken en Henk met zijn Slagwerkgroep voor het letterlijk
trekken van de kar!

MINI-CONCERT
Op zondag 17 februari was er in De Koppellinck een zeer geslaagd Mini-Concert,
georganiseerd door de Werkgroep Ledenwerving, onder de bezielende leiding van
Johan, Huub, Chrisjan en Theo. De sfeer tijdens het Mini-Concert was uitstekend en
de opkomst overtrof mijn stoutste verwachtingen. Om 13 uur togen veel potentiele leden
met een goed gevulde W.I.K. goodiebag; chapeau voor de organiserende Werkgroep!

AFSCHEID DIRIGENT ROBBERT VOS
Na bijna 8 jaar gaat onze bevlogen dirigent Robbert Vos ons straks helaas verlaten.
Gelukkig heeft hij zijn aanstaande vertrek tijdig gecommuniceerd, zodat wij goed in zijn
opvolging kunnen voorzien. Ons Donateursconcert op zaterdag 6 april wordt Robbert ’s
allerlaatste uitvoering met ”zijn” Fanfareorkest. Wij nemen op gepaste wijze afscheid van
Robbert Vos, aan wie ”Willen Is Kunnen” veel te danken heeft.

DONATEURSCONCERT 6 APRIL 2013
Op zaterdagavond is heel Geffen welkom op ons jaarlijks Donateursconcert.
Alle geledingen zullen dan weer hun beste beentje voor zetten. Ook zullen wij enkele
jubilarissen huldigen en … op gepaste wijze afscheid nemen van onze Fanfaredirigent
Robbert Vos. Ik hoop u op zaterdagavond 6 april ook in ”De Koppellinck” te zien!

Charles van Herpen
voorzitter